Referatet frå det første møtet i Etne Formannskap etter at Noreg blei invadert i 1940. Foto: Svein-Erik Larsen
Referatet frå det første møtet i Etne Formannskap etter at Noreg blei invadert i 1940. Foto: Svein-Erik Larsen

Den tyske invasjonen sett frå arkivet