Sjølv om Lånekontoret i prinsippet framleis kan låne ut pengar på kva som helst, er 90 prosent av det dei tek i mot i dag, gull. Foto: Lånekontoret
Sjølv om Lånekontoret i prinsippet framleis kan låne ut pengar på kva som helst, er 90 prosent av det dei tek i mot i dag, gull. Foto: Lånekontoret

Fleire set arvegodset i pant