Tor Jacob Solberg er leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Peder Skjelten / NPK
Tor Jacob Solberg er leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Peder Skjelten / NPK

Førebur seg på nytt jordbruksoppgjer