Janne Urdal Aursnes er styreleiar i Vindafjordhallen. Ho ventar spent på forsikringsoppgjeret, og er klar på at eit likeverdig bygg må opp igjen.
Foto: Øystein Silde Frønsdal
Styreleiar Janne Urdal i Vindafjordhallen SA. Arkivfoto

Kan endre driftsform

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!