Enge skule-rektor Morten Odeen er klar på at skulelokala i Skakke må vere berre ei mellombels løysing. 
FOTO: TORSTEIN NYMOEN
Morten Odeen kom tilbake til rektorjobben ved Enge skule i 2021. Nå trer han snart av, og Etne kommune har lyst ut stillinga. Arkivfoto: Torstein Tysvær Nymoen

No er jobben hans ledig