Mari Haslemo ville høyre om korleis Erika Fatland går fram når ho skriv ei ny bok. Foto: Svein-Erik Larsen
Mari Haslemo ville høyre om korleis Erika Fatland går fram når ho skriv ei ny bok. Foto: Svein-Erik Larsen

Reiser til inspirasjon