Lammingsesongen 2023 hos Hanne Lundal i Skjold.
Litt menneskeleg jordmorhjelp, men mora føl interessert med. FOTO: NILS TOKHEIM

Sikkert vårteikn