Hurtigbåten blir ikkje fjerna frå Ølen frå 1. januar. Den skal i alle fall gå til 1. mars og i mellomtida skal Hordaland og Rogaland bli samde om å oppretthalde ruta på permanent basis. Arkivfoto: Jon Edvardsen
Hurtigbåten si Rute 3 er innstillt. Rute 1 og 2 går som normalt. ARKIVFOTO: JON EDVARDSEN

Streik: Desse hurtigbåt- og ferjerutene blir ramma