Veterantreff for tunge bilar på Rullestad Camping.
Otto Langeland frå Skjold arbeidde heile yrkeslivet med lastebilar og bussar. Her under utstillinga på Rullestad saman med kona Reidun Langeland. FOTO: NILS TOKHEIM FOTO: Nils Tokheim

Gamle lastebilar er kultur

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!