Runar Sande står i bresjen for traktorkortesjen som går gjennom Etne-bygda på 17. mai. Dette er fjerde gong dei arrangerer kortesje, og han oppmodar alle som vil vera med - til å hiva seg på. — Det er berre å stilla opp, med nyvaska traktorar, veteranbilar, lastebilar, mopedar eller kva du møtte ønske å køyra med, seier Sande. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Runar Sande står i bresjen for traktorkortesjen som går gjennom Etne-bygda på 17. mai. Dette er fjerde gong dei arrangerer kortesje, og han oppmodar alle som vil vera med - til å hiva seg på. — Det er berre å stilla opp, med nyvaska traktorar, veteranbilar, lastebilar, mopedar eller kva du møtte ønske å køyra med, seier Sande. Foto: Grethe Hopland Ravn

Klar for nasjonaldagen og traktorkortesje