Ein ny molo i stein skal sikra fritidsbåtar mot vêr og vind.
Illustrasjonsfoto: Prosjektil
Ein ny molo i stein skal sikra fritidsbåtar mot vêr og vind. Illustrasjonsfoto: Prosjektil

Seier ja til fast steinmolo