Automatdrift ved Shell i Ølen.
Malin Johansson skiftar til Shell på Knapphus, men vil sakna faste kundar og arbeidsstaden ho har hatt i 23 år. FOTO: NILS TOKHEIM

Slutt for Shell-butikken i Ølen