Det er opprør i distrikt aust i Haugaland brann og redning IKS. Oppfatninga er at dei sentralt i selskapet overstyrer dei lokale brannstasjonane i aust som får liten påverknad. Personalpolitikken er også tema. 
Arkivfoto: Jon Edvardsen
Her frå ei kontrollert nedbrenning av ein bustad i Vindafjord i 2018. ARKIVFOTO FOTO: Jon Edvardsen

Smell og røyk frå øving