Forhandlingsleiar Viil Søyland overleverte kravet i jordbruksoppgjeret på Landbruks- og matdepartementet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK
Forhandlingsleiar Viil Søyland overleverte kravet i jordbruksoppgjeret på Landbruks- og matdepartementet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Staten tilbyr 3,3 milliardar i jordbruksoppgjeret