Team Rynkeby rundt på skular i Vindafjord. 
Asbjørn Aarekol er ein god ambassadør for  Team Rynkeby. I den velkjende gule drakta opplevde 59-åringen å måtte skriva autografar.  FOTO: NILS TOKHEIM
Asbjørn Aarekol er med i Team Rynkeby. ARKIVFOTO: NILS TOKHEIM FOTO: Nils Tokheim

Syklar for barnekreftsaka