Robotane går på skinner, både på kryss og på tvers. Under robotane er det celler, der boksar står lagra oppå kvarandre. Desse boksane blir henta opp av robotane.
Arkivfoto

Vann pris i Tyskland