Ei kjent stemme: Vidar Eidhammer frå Skjold trivst godt som journalist i NRK. Med oppgåver i radio er det ingen som kjenner han igjen på gata.
Foto: Privat
Ei kjent stemme: Vidar Eidhammer frå Skjold trivst godt som journalist i NRK. Med oppgåver i radio er det ingen som kjenner han igjen på gata. Foto: Privat

Vidar Eidhammer frå Skjold fekk mediemålpris