Nytt lagerbygg for Helgevold Elektro i Sandeid.
Her er lagertårnet til venstre for dagens administrasjonsbygg. ILLUSTRASJON: ARKITEKTKONTORET BREKKE HELGELAND BREKKE AS

Helgevold med lagertårn