Janne Urdal Aursnes er styreleiar i Vindafjordhallen. Ho ventar spent på forsikringsoppgjeret, og er klar på at eit likeverdig bygg må opp igjen.
Foto: Øystein Silde Frønsdal
Styreleiar Janne Urdal Aursland i Vindafjordhallen SA jobbar med å få inn pengar. Arkivfoto

Inviterer til møte om Vindafjordhallen