Klassebilete frå Liarheim skule i Skjold, frå 1970-talet ein eller annan gong. Elevane her er fødde i 1960. Jentene er opprekna med sine opphavlege etternamn. Øvst frå venstre: Laila  Haakull, Anne Grete Jamne, Else Gunn  Wannberg, Anna Lovise Aarsteinsen, Oddlaug  Skogen, Astrid Haugen, Nils Anders Furuly, Sigbjørn W. Mortveit. Andre rekkje frå venstre: Odd Kåre Skogen, Modolf Haraldseid, Håkon O. Huglen, Sigbjørn Kvamme. Hallgeir L. Tveit, Knut A. Knutsen, Kurt Harry Dagsland, Marie Austbø, lærar. Tredje rekkje frå venstre: Åshild Rustad. Signe M. Dagsland. Kirsten M. Nilsen. Liv Heidi Frøyland, Annbjørg Haraldseid, Sissel Grunnaleite, Henny K. Fjeldheim. Torbjørn A. Schei var ikkje til stades då biletet vart teke. Biletet er utlånt av Svein  Elling Austbø.
Klassebilete frå Liarheim skule i Skjold, frå 1970-talet ein eller annan gong. Elevane her er fødde i 1960. Jentene er opprekna med sine opphavlege etternamn. Øvst frå venstre: Laila  Haakull, Anne Grete Jamne, Else Gunn  Wannberg, Anna Lovise Aarsteinsen, Oddlaug  Skogen, Astrid Haugen, Nils Anders Furuly, Sigbjørn W. Mortveit. Andre rekkje frå venstre: Odd Kåre Skogen, Modolf Haraldseid, Håkon O. Huglen, Sigbjørn Kvamme. Hallgeir L. Tveit, Knut A. Knutsen, Kurt Harry Dagsland, Marie Austbø, lærar. Tredje rekkje frå venstre: Åshild Rustad. Signe M. Dagsland. Kirsten M. Nilsen. Liv Heidi Frøyland, Annbjørg Haraldseid, Sissel Grunnaleite, Henny K. Fjeldheim. Torbjørn A. Schei var ikkje til stades då biletet vart teke. Biletet er utlånt av Svein  Elling Austbø.

Klassebilete frå 70-talet

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!