TEKST TIL BILETET 52-20 Ricky Ryttmar er prosjektdirektør i AF Offshore Decom. Han er positiv til framtida for verksemda på Raunes, etter ein roleg periode på miljøbasen sidan jul.
Prosjektdirektør Ricky Ryttmar slit med å finna tilgjengeleg teknologi. ARKIVFOTO: ØYSTEIN SILDE FRØNSDAL

Miljøkritikk mot Raunes