Ein del av soliditeten i verksemda er at maskinparken er av nyare dato. Her er Laila og Per Magne Flatebø framfor ein av dei rundt 20 tyngre maskinane.  FOTO: NILS TOKHEIM
Laila og Per Magne Flatebø framfor ein av dei rundt 20 tyngre maskinane til selskapet. FOTO: NILS TOKHEIM

Søsken med toppår