Til høgre for denne brua på Mo skal gang- og sykkelbrua monterast.
FOTO: GOOGLE STREET VIEW
Til høgre for denne brua på Mo skal gang- og sykkelbrua monterast. FOTO: GOOGLE STREET VIEW

Stenger E134 i periodar for å montere bru til ny gang- og sykkelveg