Reidar Håvås (Ap).
Reidar Håvås (Ap).

Vindafjordhallen, kommunens flotteste signalbygg

Den nye Vindafjordhallen som skal bygges i Vats vil være et løft for alle innbyggere i Vindafjord. Den vil ligge i kommunens geografiske sentrum og dermed lett tilgjengelig for alle. Bygget vil være med å styrke identiteten og eierskapet til hjemkommunen. Vindafjordhallen bygges ikke for innbyggerne i Vats, men for alle i Vindafjord.  Da er det uforståelig at Formannskapet pålegger at innbyggerne i Vats alene skal ekstra finansiere 20 mill kr til et bygg som skal brukes av alle som bor i de 9 bygdene ikommunen. Hvis Vatsbuen ikke klarer skaffe ekstra verdier for 20 millioner så skal hele kommunen og alle dens innbyggere lide for det ved å få en redusert hall. Det er utålelig at formannskapet setter innbyggerne i éi bygd opp mot resten av innbyggerne i kommunen.

Det ble stilt spørsmål i formannskapet om kommunen hadde økonomi til å bidra med sin del av kostnadene til hallen. Kommunedirektøren skriver i sin årsrapport av kommunen fra 2022 at kommunen ligger godt an på økonomien sammenlignet med kommunegruppa og resten av landet. Vindafjord hadde skatteinntekter på 114 prosent av landssnittet. Vindafjord hadde mye høyere frie inntekter (ikke båndlagte inntekt) per innbygger enn resten av landet, over 30 millioner kroner mer i 2022.

Netto driftsresultat er på 6,2 prosent, godt over kommunens eget mål på 1,75 orisent, resultatet er over tre ganger høyere enn andre kommuner i sin kommunegruppe. Netto lånegjeld er 56.9 prosent av brutto driftsinntekter, mens landssnittet er 91 prosent. Kommunens disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter er 21,35 prosent, og nesten dobbelt så stort som andre kommuner. Ifølge kommunedirektøren har kommunen 295 millioner i mindre gjeld enn landssnittet. Det vil si at kommunen er underinvestert når det gjelder tjenester til innbyggerne. Derfor bruker Vindafjord en relativt sett en lavere del av brutto driftsinntekter til å betjene lån.

Selv om en bruker lupe når en leser årsrapporten fra kommunedirektøren er det svært vanskelig finne tall som tyder på at Vindafjord har dårlig økonomi. Innbyggerne i Vats leverte sin dugnad i hallen som brant, og den er med i forsikringsoppgjøret. At Vats nå skal få ansvaret for at alle i Vindafjord skal få den svømmehallen kommunestyret egentlig vil at innbyggerne skal ha, er helt urimelig. Innbyggerne i Vindafjord vil ha en svømmehall som skal betjene hele kommunen. Kommunestyret kan ikke forhandle 20 mill kroner som man handler hest. Formannskapets vedtak er ikke seriøst.

Når kommunestyret skal behandle saka 20. juni, må det foreligge et bedre forslag enn det forhastede benkeforslaget som ble vedtatt i Formannskapet.

Reidar Håvås

Listekandidat for Vindafjord Ap