Bilberging er i gang på Fikse
Foto: Anita Haugland
Bilberging er i gang på Fikse Foto: Anita Haugland

Ikkje lenger status som kritisk skadd