Vigdis Madssen utfordrar Etne kommune til å ta eit oppgjer med helsetenestene i sommarvekene. Sjølv måtte ho bruka ti timar på å skaffa seg hjelp då ho fekk intense smerter i ansiktet. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Vigdis Madssen FOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

«68 fattige barn i Etne er 68 for mange»

Noen ganger når jeg snakker med folk i Etne virker det som om mange ikke tror det er fattige i Etne.

Nå har ikke Etne kommune den luksusen byer har, hvor man kan stille seg i matkø, og ikke vil noen utsette seg selv for skammen mange føler ved  å stå i en matkø på bygda.

I Grannar kunne man lese at 91 personer fikk sosialhjelp i 2022 dette var en økning med 20 prosent siden 2021. I dag er vi i 2023, og vi vet at prisene på mat, strøm, drivstoff og ikke minst renter har steget til det urimelige. Det vi også vet fra hele landet er at ikke alle går til NAV, de går heller sultne eller prøver å selge ting de eier eller får hjelp av familien. Mange havner også i stillhet i namsmannens klør.

Vi vet også at mange som i dag blir fattige er mennesker i lavtlønnsyrker, det vil si at de er i jobb, noen jobber to jobber og de har barn som ikke er med statistikken til NAV  som stod i Grannar. Vi vet at flyktninger som kommer til Norge står i matkøer, og jeg undrer meg om hvordan våre flyktninger har det i Etne?

Rødt vil ikke ha matkøer, sultne barn, eller at barn, unge og  familier skal stå på sidelinjen. Vi mener at staten skal betale nok i trygder og sosiale stønader uten å trekke noe som helst tilbake fra andre ytelser. Visste du at ved å øke trygden til noen uføre og eldre. så mistet de bostøtten. Og da er man like langt. Visste du at å ikke vite hvor du skal ta penger fra til å betale en regning, eller om du får namsmannen inn i livet, så raser hele livet ditt. Mange blir deprimerte, konflikter øker i familier og noen tar livet av seg.

Fattigdom er enda en skam, og det hjelper lite når vi snakker ned de som trenger å få hjelp og bli sett. Eller stikker hode i sanden og tror at det ikke er et problem i vår kommune. Jeg ønsker at vi i Etne skal bli de beste medmennesker som ser naboen, jeg ønsker at vi skal få til en utdeling av mat, klær, skolesaker alt det andre de trenger på en diskret og god måte.

Sammen kan vi klare alt. Etnebuen er kjent for sin fantastiske dugnadsånd. La oss sammen la det være like ok å være fattig som rik. Og hjelpe hverandre. La oss sammen finne løsninger som gjør at de som trenger det i vår kommune kan få hjelp uten å føle at de er i en gapestokk. Jeg vil ta initiativ til å kalle inn til et møte slik at vi kan starte opp i Etne.

Vigdis Madssen

Leder Rødt Etne