Rune Støstad er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
FOTO: STORTINGET
Rune Støstad er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. FOTO: STORTINGET

Ap tar boliggrep i distriktene

Billetten inn i boligmarkedet kan bli for dyr både i by og land. Derfor tar Arbeiderpartiet nasjonalt og i flere kommuner nå robuste grep. Vi skal sikre nok gode boliger i både distriktene og i byene.

Det snakkes ikke nok om at det kommer til å bli vanskelig for unge voksne å bosette seg i en distriktskommune. Det bygges for lite hus i distriktene. I det indre fjellområdet i Sør-Norge bygges det for eksempel 3 til 4 fritidsboliger for hver bolig. Jeg er glad for at det bygges mange fritidsboliger i hele landet fordi det gir aktivitet i byggenæringa og flere folk som oppholder seg i disse områdene. Men det er tegn til et usunt boligmarked der hytter er viktigere enn hus for byggenæringa.

For mine barn og annen ungdom kan det være risikosport å bosette seg og bygge hus på bygda. For i motsetning til i byene der boligprisene stiger, så skjer det motsatte i mange distriktskommuner. Verdien på et nytt hus i en distriktskommune er som regel mindre enn det koster å bygge. Dette skaper en ond sirkel der det bygges lite boliger fordi det ikke lønner seg. Det gir boligmangel for tilflyttere. Det er også lite attraktivt for eldre å selge sin enebolig for å kjøpe en mindre og dyr leilighet på samme sted. Da er det ikke lengre bare mine barn som har utfordringer,  vi har et samfunnsproblem.

Noe av det første Arbeiderpartiet gjorde i regjeringen var å sikre en egen pott hos Husbanken som skulle hjelpe folk i distriktene med å ta opp boliglån. I 2023 skal Husbanken gi minst 6 millioner kroner i tilskudd til boligtiltak i distriktene. Og noe av det siste vi gjorde før sommerferien var å annonsere et eldreboligprogram. Programmet skal bidra til både tilpasninger i eldres hjem slik at de kan bo hjemme lenger og til bygging av omsorgsboliger, trygghetsboliger og sykehjemsplasser. Slik slipper vi at boliger forfaller og blir dårlig tilpasset den enkeltes alderdom.

Nå har vi også på høring forenkling av regelverket slik at flere kan ta i bruk leie-til-eie modeller. Dette er rett og slett boligkjøpsmodeller som gjør at du kan kjøpe deler av boligen og leie resten. Dette kan gjøre at en vanskeligstilt familie med dårlig råd lettere kan komme inn i boligmarkedet og unge i etableringsfasen kan komme tidligere inn i boligmarkedet. Jeg har tro på slike nye løsninger, og vi trenger flere.

Skal vi gjøre mulig for barna våre i framtiden å kunne kjøpe sin første bolig både i by og land, så må vi prøve noe nytt. Vi har for lenge hadde en passiv boligpolitikk i Norge. Under Solberg-regjeringen så vi tegn til at Husbanken ble stadig mindre viktig. For eksempel gikk startlån for å hjelpe folk inn på boligmarkedet til stadig færre år for år. Det har Ap/Sp-regjeringen nå snudd. Men boligmangler i distriktene har for lenge vært et problem uten vilje til løsning. Nå er vi i gang i regjering med en aktiv boligpolitikk og vi vil teste ut nye løsninger både i by og land.

Jeg vet at mange av våre ordførerkandidater vil arbeide hardt for å sikre nok og gode boliger til alle de neste årene. Som tidligere ordfører i en distriktskommune vet jeg hvor viktig kommunenes rolle er i dette arbeidet. Derfor skal vi på Stortinget sørge for at kommunene sammen med Husbanken for en enda mer sentral rolle i å sørge for økt boligbygging og et mer variert boligmarked tilpassa det landet vi bor i.

Rune Støstad

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet