Utfordringar for Sandeid Handelslag. Bilete fra 18.10.22
Styreleiar Arve Vestbø fortel at handelslaget har meir plass enn dei eigentleg treng. Her frå den rommelege Byggmix-avdelinga. Arkivfoto: Nils Tokheim
Styreleiar Arve Vestbø fortel at mykje av Sandeid Handelslag sitt underskot skuldast straumkostnadar. Arkivfoto: Nils Tokheim

Framtidstru trass underskot