Auke i tungtransporten mellom aust og vest er ikkje heilt som planlagt. 
Arkivfoto: Arne Frøkedal
Nesetunnelen. Arkivfoto: Arne Frøkedal

Kravde tiltak frå store køyretøy