Wenche S. Lilleland er svært skeptisk til kommunedirektøren sitt kuttforslag. Foto: Svein-Erik Larsen
Wenche Sandbekken Lilleland. Arkivfoto: Svein-Erik Larsen

På tide å våkne, folkens!

Det tok dessverre ikke lang tid før barnehage- og skolestrukturen ble en utfordring. Det viste seg allerede i budsjettet 2022 da det ble foreslått å kutte 3 årsverk (ca. 5-6 hjelpestillinger) i skolene, noe vi i Ap kjempet imot og klarte å redde. I samme budsjett ble det også bestemt at på grunn av den demografiske utviklingen med flere eldre og færre unge i skolealder, så måtte vi se nærmere på hvor vi kan gjøre kutt der det smerter minst i oppvekstsektoren.

Saken med forslag til innsparinger i drift blir lagt frem i OPOM til orientering 4. september. Det skal foreløpig ikke vedtas noe, men nå er det kommet reelle forslag til innsparinger som kan benyttes når som helst.

Nå er det på tide at SP, SV, KrF, BBL, Uavhengige (tidligere MDG) og Frp våkner! Og at småbarnsforeldre og bygdefolket våkner! Hvor mye er dere villige til å ofre for å beholde alle skole- og barnehagebygg i Vindafjord?

Administrasjonen og de aktuelle einingane har gjort en grundig jobb, og er svært ærlige i sakspapirene. Mange av tiltakene vil IKKE være til barnets beste! Dessuten vil det komplisere hverdagen til småbarnsforeldre og gi mer utgifter.

Her er forslagene til innsparinger som kan gjøres i skole og barnehage fremover for å beholde dagens drift i skole og barnehagebygg, hør bare her:

 • Sentralisere SFO
 • Slutte med ferie-SFO
 • Sette minimumsgrense for å ha morgen-SFO-tilbud
 • Kutte i SFO pakkene, og høyere pris?
 • Kutte i alternative læringsarenaer i skolen (skolebarn som får være på Haugen Gard o.l.)
 • Ha en felles leder for skoler/barnehager i Imsland og Vikedal, dvs mer arbeid på en leder
 • Ha en felles leder for skoler/barnehager i Ølensvåg og Bjoa, dvs mer arbeid på en leder
 • Sentralisere logoped – barna må fraktes til Rådhuset for timer, altså utenfor barnets miljø
 • Sentralisere kulturskoletilbudet
 • Vurdere nedleggelse av deler av tilbudet i kulturskolen
 • Svømmeopplæring KUN i 4.klasse og 10.klasse
 • Sentralisere elever med funksjonsnedsettelse til Skjold skule
 • KUN tilby full barnehageplass og øke foreldrebetalingen
 • Feriestengt barnehage i hele juli, romjul og påske
 • Endre vedtektene i barnehage til at barn skal avvikle 5 uker ferie per barnehageår i stedet for 3.

Våkn opp, folkens!

Kan vi tillate at barna våre får et dårligere og mer utilgjengelig tjenestetilbud fremover? Kan vi tillate at barn med funksjonsnedsettelse og deres foresatte blir «ekskludert» fra egen bygd, og flyttet til Skjold? Arbeidsmengden til noen ansatte vil øke, og kanskje oppleves uutholdelig. Hva syns arbeidsgivere om at småbarnsforeldre blir tvunget til enda mer fravær? Vi i kommunestyregruppen til Vindafjord AP raser over forslag til usosiale kutt, og vi ser at dette vil skape større sosiale forskjeller i kommunen vår. Vi ser ikke at psykisk helse blir ivaretatt i forslagene, hverken for barn eller ansatte, og dette er ikke greit Vi vil kjempe for barnets beste, ansattes rettigheter, mindre sosiale forskjeller og ivaretakelse av psykisk helse for store og små!!!

Wenche S. Lilleland, Hanne Stine Vannes og Solvår Langeland

Kommunestyregruppen i Ap