Dette blir første gong kong Harald er på offisielt besøk i Vindafjord. Etter å ha vore konge sidan 1991 manglar han berre nokre få på å ha besøkt alle kommunane i Noreg.
FOTO: JØRGEN GOMNÆS/DET KONGELEGE HOFF
Kong Harald skal jobb mindre framover. FOTO: JØRGEN GOMNÆS/DET KONGELEGE HOFF

Vindafjord kan «kuppe» kongen