Kong Harald er invitert til Vindafjord kommune. Men førebels ikkje til Etne.
FOTO: JØRGEN GOMNÆS/DET KONGELEGE HOFF
Kong Harald er invitert til Vindafjord kommune. Men førebels ikkje til Etne. FOTO: JØRGEN GOMNÆS/DET KONGELEGE HOFF

Vindafjord kan «kuppe» kongen

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!