Kolumbus legg på 30 kroner på ein ordinær vaksenbillett om du skal reise over fylkesgrensa på veg til eller frå Etne. No signaliserar selskapet at dei vil vurdere praksisen på nytt som følgje av at Skyss vil la sine passasjerer frå Etne til Ølen løyse billett for berre ei sone.  
FOTO: TORSTEIN NYMOEN
Kolumbus er Rogaland fylkes samferdsleselskap. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Er fylket viktig for vår region?

Rogaland fylkeskommune kan av og til virke litt fjern for mange. Men fylkeskommunen er svært ofte til stede i folks hverdag. Noen eksempler her er alle fylkesveier, gang og sykkelstier langs disse og rassikring. Alle de grønne bussene til Kolumbus, ferjene, hurtigbåter og andre kollektive virkemidler. Fylkeskommunen har også ansvaret for Fagskolen i Rogaland, de videregående skolene, flere etterutdanningsprogram og alle lærlingene i fylket. Innen idrett og kultur har vi ansvar for alle spillemidler og direkte bevilgninger til store regionale idrettsprosjekt. De fleste museum får økonomisk støtte av fylkeskommunen, og vi gir midler til kulturinstitusjoner som teater, kulturhus, konserthus med mer. Innen næringsliv formidler Rogaland Fylkeskommune 175 millioner pr år til bruk i hele Rogaland, dette alt fra landbruk til bedrifter i vårt fylke. Fylket styres hovedsakelig av Fylkesutvalg, 3 fagutvalg og Fylkestinget. Derfor er det viktig at vi stemmer både på kommune og fylkesvalg. Jeg stiller til valg for andre periode i fylket og vil bidra til å styrke lokal representasjon samt å sikre oss plass i fylkesutvalget. Dette i sammen med andre gode kandidater fra vår region. Bruk stemmeretten din, og godt valg.

Asle Rafdal, Sauda

Listekandidat for Rogaland Arbeiderparti