Illustrasjon av den planlagde symjehallen og bygdehuset i Vats.
Illustrasjon av den planlagde symjehallen og bygdehuset i Vats.

Fleirtal for å bygge ny Vindafjordhall

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!