Kommunalsjef for helse og omsorg Sigurd Gjerdevik informerte utval for oppvekst og omsorg (OPOM) om framdrifta i mottaket av flyktningar i Vindafjord. Foto: Svein-Erik Larsen
Kommunalsjef for helse og omsorg Sigurd Gjerdevik informerte utval for oppvekst og omsorg (OPOM) om framdrifta i mottaket av flyktningar i Vindafjord. Foto: Svein-Erik Larsen

Flyktningmottak i rute