Ungdomsskule elevane  f.v. Tyra Sinnes (13) og Ada Tveit-Arianson (13)  held styr på utdeling av bøsser i Skjold krins. 
FOTO: ANNE-BRITT GRINDHEIM
Ungdomsskule elevane f.v. Tyra Sinnes (13) og Ada Tveit-Arianson (13) held styr på utdeling av bøsser i Skjold krins. FOTO: ANNE-BRITT GRINDHEIM FOTO: Anne-Britt Grindheim

Bøsseberarar stiller villig opp