Det er ikkje mange lekar å sjå på uteområdet til Sandeid barnehage.
FOTO: PRIVAT
Det er ikkje mange lekar å sjå på uteområdet til Sandeid barnehage. FOTO: PRIVAT

55 born utan leikeapparat