Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen la fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan i Vindafjord. Foto: Svein-Erik Larsen
Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen la fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan i Vindafjord. Foto: Svein-Erik Larsen

Held på skulekutt i nytt budsjettforslag