Direktoratet for sikkerheit og beredskap (DSB) manglar både pengar og kompetanse til å få utført dei tilsyna som dei etter lova er pålagt å gjere av landfaste elektriske anlegg. Foto: Lise Åserud / NTB/ NPK
Direktoratet for sikkerheit og beredskap (DSB) manglar både pengar og kompetanse til å få utført dei tilsyna som dei etter lova er pålagt å gjere av landfaste elektriske anlegg. Foto: Lise Åserud / NTB/ NPK

Riksrevisjonen: DSB har ikkje oversikt over norske elanlegg