Slik ser Vegvesenet føre seg delar av Røldalstunnel-prosjektet.
ILLUSTRASON: STATENS VEGVESEN
Slik ser Vegvesenet føre seg delar av Røldalstunnel-prosjektet. ILLUSTRASON: STATENS VEGVESEN

Seljestad – Røldal

Regjeringen gikk ut i valgkampen og sa de ville prioritere Røldalstunnelen i neste års statsbudsjett. Går du inn og leser budsjettet, finner du ingen bevilgning direkte knyttet til Seljestad – Røldal prosjektet. Når en da stiller spørsmål til Statsråden om hvor mye penger som er satt av, blir jeg beskyldt for å skape usikkerhet og uro. Men det er gjerne litt uro og usikkerhet som skal til for å sikre en fremdrift i prosjektet.

DEBATT: Kvifor Halleland?

Statsråden har på mitt spørsmål bekreftet at han har en oppstartsbevilgning på 100 mill til Røldalstunnelen, og den fulle finansiering ikke ville bli bevilget før i 2025. Det får jeg leve med, men skulle svært gjerne ønsket at bevilgningen var på plass, slik at kontinuerlig fremdrift allerede nå kunne sikres.

Jeg skulle gjerne sett at våre lokale Stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene hadde presset sine kollegaer i regjeringen noe mer. Jeg har vel ikke inntrykk av at de ansvarlige statsråder alltid forstår hvilken kamp vårt næringsliv står ovenfor hver dag, om det gjelder manglende satsing på samferdsel, skatt eller dyrere strøm enn noen andre i dette landet.

Dere kan sikkert svare meg på hvorfor vi nå kan risikere at proposisjonen om Røldalsprosjektet ikke blir fremlagt for Stortinget til behandling i år og at vi da er langt på nyåret før Statens vegvesen kan igangsette sitt arbeid. Statsråden sier i sitt svar til meg at saken kan tidligst komme til Stortinget i desember, men tar alle forbehold om at dette kan ta lenger tid. Dette er et prosjekt som har vært klart lenge og om regjeringen ønsket å prioritere det, kunne vært lagt frem til behandling i sammen med statsbudsjettet.

Vi har ventet lenge nok på dette prosjektet nå, vi trenger ikke miste enda et år.

Terje Halleland

Fraksjonsleder Energi- og miljøkomiteen

Fremskrittspartiets stortingsgruppe