Ølen idrettshall er flittig i bruk på fritid og i skuletida til Ølen vgs. Nå har Ølen skule fått høve til ha gym der nokre timar i veka. Her frå Ølen IL sin handballskule i haustferien. Foto: Svein-Erik Larsen
Ølen idrettshall er flittig i bruk på fritid og i skuletida til Ølen vgs. Nå har Ølen skule fått høve til ha gym der nokre timar i veka. Her frå Ølen IL sin handballskule i haustferien. Foto: Svein-Erik Larsen

Skule slepp endeleg til i idrettshall