Oppgraderinga av verdas lengste tunnel, Lærdalstunnelen, startar i 2025 og skal etter planen vere ferdig i løpet av fire til fem år. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK
Oppgraderinga av verdas lengste tunnel, Lærdalstunnelen, startar i 2025 og skal etter planen vere ferdig i løpet av fire til fem år. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK

39 norske vegtunnelar tilfredsstiller ikkje EUs tryggingskrav