Statens Vegvesen vil ikke sette opp stedsnavnskilt for Skjold på nye E134 gjennom bygda. Det skaper debatt.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Statens Vegvesen vil ikke sette opp stedsnavnskilt for Skjold på nye E134 gjennom bygda. Det skaper debatt. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Angående Skjold-skilt langs E134

Skjold Bygdalag leser Statens Vegvesens begrunnelse fra 26. oktober 2023 for plassering av stedsskilt tilknyttet Skjold. Vegvesenet argumenterer for at Skjold ikke ligger langs E134 etter at den nye veien mellom Skjold og Solheim ble bygget.

Vegvesenet: — Slik me ser det ligg ikkje Skjold lenger langs E134

Det er forunderlig at Vegvesenet kan påstå at Skjold ikke ligger langs E134. Selve sentrum i Skjold, Isvik, ligger mindre enn 30 meter fra E134. Der finner man et sentrum med bank, butikk og annen næring. Og i umiddelbar nærhet flere byggefelt. Videre ligger Vikaneset, som er det kulturelle sentrumet, og Skjoldavik på hver sin side av E134.

Hvis en ser på tilsvarende stedsskilt langs E134, er det vår påstand at Skjold ligger tettere på E134 enn f.eks Grinde, og har et langt større sentrum enn Våg.

Hvis en leser Grannars artikkel om dette fra 13. juli i år, finner vi følgende sitat fra Statens vegvesen gitt for 11 år siden:

«Skiltet skal vere ei opplysing om at eit sentrumsområde er nært føreståande, og då er det forvirrande for folk å køyre fleire kilometer før dei kjem til sentrum.»

Statens vegvesen vil sette et stedsskilt der hvor ingen kjører, og det opplyser ingen om et sentrum hvis man sammenligner med trafikken på E134. Det oppleves som at Skjold gjemmes vekk.

I samme artikkel fra Grannar stiller Statens vegvesen seg også bak at det er mangelfull skilting slik det er i dag, men en plassering langs Skjoldavikvegen vil ikke være god nok skilting for de fleste som passerer eller skal til Skjold. Vi besitter ingen statistikk eller tall på hvor mange som kjører Skjoldavikvegen, men all fornuft tilsier at det ikke er i nærheten av antallet som kjører E134.

Plassering av stedsskilt langs E134 vil være naturlig da det er den mest trafikkerte veien, for da får man informert de som kjører forbi. Dersom man plasserer stedsskiltet langs Skjoldavikvegen har man allerede tatt av fra E134 hvor det er visningsskilt, og man vet at man er i Skjold.

Vi etterlyser nærmere begrunnelse fra Statens vegvesen om hvorfor de mener at Skjold ikke ligger langs E134.

Skjold fortjener et skikkelig skilt!

Joacim Haraldseid Strand

Leder, Skjold Bygdalag