Tomteselskapet Etne si store investering er i Fitja-feltet i Etne der det saman med ein annan aktør vart lagt til rette for 59 tomter. Arkivfoto: Jon Edvardsen
Fitjafeltet er truleg Etne Tomteselskap si mest profilerte investering. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Bustadprisane held fram med å falle – ned 1 prosent i oktober