- I blandingsved finst det ofte innslag av lauvtresortar som har endå høgare brennverdi enn bjørk, seier vedprodusent og gardbrukar Simen Solberg. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK
- I blandingsved finst det ofte innslag av lauvtresortar som har endå høgare brennverdi enn bjørk, seier vedprodusent og gardbrukar Simen Solberg. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

Energibruk: Ved varar ved