Illustrasjon av korleis symjehallen og bygdahuset i Vats er planlagt etter samspelsfasen. Illustrasjon GL Prosjektservice
Illustrasjon av symjehallen og bygdahuset i Vats. Illustrasjon: HLM Arkitektur

Får millionar frå fylket