Synnøve Wold-Flokketvedt og Kjetil Flokketvedt med Sølvtina for å ha levert Elitemelk i 15 samanhengande år. Foto: TINE
Synnøve Wold-Flokketvedt og Kjetil Flokketvedt med Sølvtina for å ha levert Elitemelk i 15 samanhengande år. Foto: TINE

Heidra for kvalitetsmjølk