Illustrasjon
Illustrasjon

Luftslottet Soria Moria i Ålfjorden

Vindafjord kommune satser sterkt på å kunne sette sammen flytende vindturbiner for bruk i Nordsjøen. I april gikk kommunen inn med 50 prosent i et privat selskap som vil utvikle Dommersnes industriområde i Ålfjorden. En representant i formannskapet uttalte da «dette kan bli vårt Soria Moria». Opprinnelsen til Soria Moria var et folkeeventyr med malerier av Kittelsen. Dommersnes kan lett bli til Luftslottet Soria Moria.

Et av områdene Vindafjord ser for seg, er utbyggingen av Utsira Nord. Her ønsker Olje-og energidepartementet å bygge ut 1500 MW, fordelt på 3 forskjellige selskaper med 500 MW hver. Så sier samme OED at bare to av selskapene vil få statsstøtte/subsidier. Det betyr at i beste fall er det ca 50 turbiner som vil bygget fra nå og fram til ca år 2030. Myndighetene vil ikke si noe om hvor mye subsidier det er behov for på Utsira Nord, men et anslag er 80 milliarder. Dette er penger som må bevilges over statsbudsjettet, og vil gå på bekostning av for eksempel utbygging av veier, sykehus skoler, barnehager osv. Nå er utlysingen av Utsira Nord utsatt på ubestemt tid, da ESA/EØS ikke tillater at norske selskaper og kommuner får «fordeler» på bekostning av andre land og selskaper i Norge.

På en havvind konferanse i Oslo i oktober sa OED minister Terje Aasland at staten ikke kom til å gi penger til å bygge utrustningsområder for havvind, det var de kommersielle selskapene sitt ansvar. Selv om vindturbinene installeres offshore, vil bygging og utrustning også legge beslag på store områder på land. For Dommersnes betyr det at industriområdet må økes fra 70 dekar (mål) til 530 dekar innen 2030. Dette er delvis i LNF-Landskap; Natur- og friluftsområder.  I slike områder er det som oftest et rikt fauna- og floraliv.

Så er det slik at Vindafjord ikke er alene om å «legge til rette» for havvind. I Suldal planlegges det noe tilsvarende ved Jelsa. I Agder, Rogaland og Vestland er det minst 12 områder/havner som har tilsvarende planer som Vindafjord. I en rapport bestilt av Norwegian Offshore Wind fra Menon Economics som nylig ble utgitt, står det at ca 4000 dekar er tilgjengelig for havvindutbygging nå. Alle disse kommunene og selskapene har svært store planer. De ser for seg at ca 22.000 dekar er planert ut og klargjort for havvind innen 2030. I tillegg til rasering av natur, vil det kreve sprenging og fjerning av svært mye fjell.

I en artikkel i Grannar viser selskapet Windafjord Part at de får plass til hele 35 komplette turbiner samtidig på et 500-mål stort område.  Som nevnt ovenfor er det allereie 4000 mål på Sør-Vestlandet som kan brukes til å utruste vindturbiner. Det viser at det ikke er behov for en eneste ny m2 utvidelse for å dekke behovet

Vindafjord ser for seg at de kan bli en stor europeisk aktør innen havvind. Men også her er det sterk konkurranse. Allerede nå er det 7 havner rundt Nordsjøen som er aktive i havvindutbyggingen. I samme Menon-rapport er det listet opp nesten 50 andre havner og områder rundt Nordsjøen og Frankrike som ønsker å hive seg på «havvindeventyret». Konsekvensen kan da lett bli at Vindafjord bruker opp mange 10-talls millioner med skattepenger for å tilrettelegge Dommernesområdet, uten at det blir satt sammen en eneste turbin der. Dette kan få store negative økonomiske konsekvenser for kommunens innbyggere.

I presentasjonen av utbyggingen er det i media i lengre tid framkommet en illustrasjon som kommunen har fått laget. Den er svært villedende, da den viser en ganske liten turbin. Turbiner for bruk offshore vil sannsynligvis ha en høyde på 280-300 m. Det er nesten 3 ganger så høyt som Oslo Plaza. Vi har derfor tillatt oss å «oppgradere» kommunen sin illustrasjon med en 300 m turbin og Oslo Plaza.

Bjarne Jensen

Nestleder Motvind Tysvær