Leiar for beredskap og førebyggande i Etne brann og redning, Astrid Vestbø, oppmodar folk til å sjekka alarm og røykvarslarar 1. desember.   
Foto: Etne brann og redning
Leiar for beredskap og førebyggande i Etne brann og redning, Astrid Vestbø, oppmodar folk til å sjekka alarm og røykvarslarar 1. desember. Foto: Etne brann og redning

— No bør du skifte batteri i røykvarslaren