Foto: Irene Mæland Haraldsen
rysset mot skulen og Tongane manglar fotgjengarfelt og er svært trafikkfarleg.
Illustrasjonsfoto FOTO: rene Mæland Haraldsen

Ønskjer seg bustadar i Etne

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!