Avtroppande leiar for det aller første ungdomsrådet i Vindafjord, Erik Hjelm Fjeldheim gir nå leiarvervet vidare til Eva Vatnedal Nordtveit.
Foto: Nils Erik Eide/Vindafjord kommune

Tidlegare leiar for ungdomsrådet i Vindafjord, Erik Hjelm Fjeldheim, formidla rådet sine innspel til kommunestyret i starten av budsjettdebatten. Her med etterfølgjar Eva Vatnedal Nordtveit.
Eva Vatnedal Nordtveit og Erik Hjelm Fjeldheim skal halde innlegg om korleis det er å vere unge i Vindafjord. ARKIVFOTO: NILS ERIK EIDE/VINDAFJORD KOMMUNE

Siste frist for å bli med i ungdomsrådet